วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เจ้าพนักงานสัตวบาลของอำเภอป่าแดดร่วมต้อนรับจัดสถานที่จอดรถให้ผู้มาร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

 เจ้าพนักงานสัตวบาลของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด และอีก ๑๗ อำเภอ ร่วมต้อนรับ และจัดสถานที่จอดรถให้ผู้มาร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
 อาหารเช้าก่อนงานจะเริ่ม