วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เยี่ยมชมบ่อก๊าซชีวภาพ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด นำโดยนายดวงเนตร เตวิยะ ปศุสัตว์อำเภอป่าแดดนายวีรพงค์ สวยสม นักวิชาการสัตวบาลและนางสาวสุพรรณี ยามี ปศุสัตว์ตำบล ได้ฝึกอบรมเกษตกรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 84 พรรษา ณ วัดสันกอง หมู่ที่ 2 ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554 มีเกษตรกรเข้าร่วม 2 หมู่บ้าน คือ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หมู่2 บ้านสันกอง ตำบลโรงช้าง และ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคหมู่ 3 บ้านป่าไม้สีเหลือง ตำบลศรีโพธิ์เงิน
ทั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดดได้รับเกียรติจากทางสำนักงานพัฒนาชุมชน โดยนายวัชระ ฉลองแดนพัฒนาการอำเภอป่าแดด ได้เข้าร่วมบรรยาย ในครั้งนี้ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น