วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ฝึกอบรมเกษตรกรโครงการยุทธสาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรายย่อย ปี 2554 อำเภอป่าแดด

บรรยายที่มาที่ไปของโครงการและ บรรยายเรื่องการพัฒนาคุณภาพอาหารสัตว์ การลดต้นทุนอาหารสัตว์ ฯลฯ จนน้ำลายแห้งเลย

สาธิตการปรับปรุงคุณภาพฟางข้าวเพื่อใช้เลี้ยงโค - กระบือ โดยใช้สารละลายยูเรียผสมกากน้ำตาล ราดฟางข้าว จะทำให้คุณภาพของฟางข้าวเพื่มขึ้น จากเดิมโปรตีน มี 2.16 เปอร์เซ็น เพิ่มขึ้นเป็น 7.02 เปอร์เซ็น ชื่งมีส่วนประกอบและการใช้ ในอัตราส่วน ดังนี้ (ผู้ที่เข้าชมสามารถนำไปไช้ได้นะครับ)
1. ฟางข้าว 100 ก.ก.

2. ปุ๋ยยูเรีย 46 - 0 - 0 1.5 ก.ก.

3. กากน้ำตาล 7.5 ก.ก.

4. นำ 2 ปิ๊บ

5. เครื่องชั่ง

6. บัวรดน้ำ


สาธิตการทำหญ้าหมัก เพื่อเป็นการถนอมอาหารไว้ให้สัตว์กินในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งเป็นฤดูที่หญ้าสดมีค่อนข้างน้อย และไม่เพียงพอต่อสัตว์เลี้ยง

สาธิตการทำอาหารสัตว์ ด้วยวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติและทางการเกษตร งานนี้เราใช้วัตถุดิบเป็นต้นกล้วยครับ หาได้ไม่ยากครับตามข้างรั้วหรือหลังบ้านมีเยอะแยะไปเกษตรกรทุกท่านมีความสนใจและตั้งใจร่วมมือกันเป็นอย่างดี ดูจากหน้าตาและท่าทางของแต่ละคนซิครับดูพวกเค้ามีความสุขกับการหั่นต้นกล้วยจริงๆเลย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น